Gala Article On Charlotte Rosse

Coverage of Charlotte Rosse’s performance at the Dawid Woliński fashion show is below:

SHE HAS THE POWER!

Charlotte Rosse is a talented songwriter and singer. In London, she is working on her debut album. In Monaco, she delighted Dawid Woliński and on December 6th she will perform at his show in Warsaw.
article by KATARZYNA DOLIŃSKA, from Gala

The designer heard it in Monte Carlo – at Le Bar Américain in Hôtel deParis, one of the legendary bars in Monaco, which is famous for live music, “Suddenly a petite girl entered the stage and began to sing in a very strong voice. I was impressed. It turned out that she was Polish. I suggested that she performs at my show. It will be a return to the classic woman of the 90s: clothes emphasising the strengths of the figure, while giving a sense of freedom. Charlotte goes perfectly with the message of my latest collection: she’s sexy, open, warm, you can see there is power in her”  Dawid Woliński said to Gala.

Charlotte is 26 years old, she was born in Łódź and grew up there. As an 8-year-old she appeared in singing competitions. For two years she studied opera singing at the Academy of Music in Łódź (soprano), then continued her studies in London. Then she officially entered her stage name into her documents, which she had already invented when she was 13, Charlotte Rosse. “In London I found myself quickly, but I finally understood that opera was not the way for me. I changed university and graduated from Music Performance and Production at London College of Creative Media. I am very happy to create and record music according to my own vision, which I dreamed of since I was a child, Charlotte said to Gala “.

She released a single with the excellent song “Pray To You”, which she co-wrote, and her debut album will be released next year. She records in London and has a permanent address in Monaco, where she lives with his fiancé. Asked about her greatest achievement, she claims that success is the path for her. “And on this path, the most important for me is my determination to pursue my goal, despite the opposites of fate and the people who tried to cut my wings. Very often we are alone in such a journey, I went forward thanks to my love of music and desire to create, she says. Dawid Woliński hopes that after the performance at his show, Charlotte will also be appreciated in Poland. “I always try to help people who have talent, I consider it my privilege. And at the same time I love women who, like Charlotte, are confident, energetic and at the same time sensual. I show such femininity in my collections,” says the designer.

 

JEST W NIEJ MOC!

Charlotte Rosse jest utalentowaną autorką piosenek i wokalistką.  W Londynie pracuje nad debiutancką płytą. W Monako zachwyciła Dawida Wolińskiego.  6 grudnia wystąpi na jego pokazie w Warszawie.
tekst KATARZYNA DOLIŃSKA, from Gala

Projektant usłyszał ją w Monte Carlo – w Le Bar Américain w Hôtel de Paris, jednym z legendarnych barów w Monako, który słynie z muzyki na żywo. „Nagle na scenę weszła filigra-nowa dziewczyna i zaczęła śpiewać bardzo mocnym głosem. Byłem pod wrażeniem. Okazało się, że jest Polką. Zaproponowałem jej, żeby  wystąpiła na moim pokazie. Będzie to powrót do klasycznej kobiety lat 90.: ubrania podkreślające atuty sylwetki, a jednocześnie dające poczucie wolności. Charlotte idealnie komponuje się  z przesłaniem mojej najnowszej kolekcji: jest seksowna, otwarta, serdeczna, widać w niej moc”, mówi „Gali” Dawid Woliński. Charlotte ma 26 lat, urodziła się w Łodzi i tam dorastała. Już jako 8-latka występowała w konkursach piosenki. Przez dwa lata studiowała śpiew operowy w Akademii Muzycznej  w Łodzi (sopran), potem kontynuowała te studia w Londynie. Wtedy oficjalnie wpisała do swoich dokumentów pseudonim sceniczny, który wymyśliła sobie już jako 13-latka: Charlotte Rosse. „W Londynie szybko się odnalazłam, jed-nak ostatecznie zrozumiałam, że opera to nie droga dla mnie. Zmieniłam uczelnię i skończyłam studia z wykonywania i produkcji muzyki w London College Of Creative Media. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tworzyć i nagrywać muzykę według własnej wizji, o czym marzyłam od dziecka”, opowiada „Gali”.

Wydała singiel ze znakomitą piosenką „Pray To You”, której jest współautorką, a jej debiutancki album ukaże się w przyszłym roku. Nagrywa w Londynie, stały adres ma w Monako, gdzie mieszka z narzeczonym. Zapytana o swoje największe osiągnięcie, twierdzi, że dla niej sukces jest drogą. „A w tej drodze za najważniejsze uważam moją determinację w dążeniu do celu, mimo przeciwieństw losu oraz ludzi, którzy próbowali podcinać mi skrzydła. Bardzo często w takiej wędrówce jesteśmy sami, ja szłam do przodu, dzięki mojej miłości do muzyki i pragnieniu tworzenia”, mówi. Dawid Woliński ma nadzieję, że po występie na jego pokazie Charlotte zostanie doceniona również w Polsce. „Zawsze staram się pomagać osobom, które mają talent, uważam to za swój przywilej. A przy tym uwielbiam kobiety, które tak jak Charlotte są pewne siebie, energetyczne i jednocześnie zmysłowe. Taką kobiecość pokazuję w swoich kolekcjach”, mówi projektant.